Çevre ve İş Sağlığı Politikamız

TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Mevzuatı ve yerel gereklilikler kapsamında tüm paydaşların beklentilerine uyumu sağlamak maksadıyla;

Öncelikle çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma ortamını hedefler,

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışan temsilcileriyle birlikte tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımıyla çalışmalarımızdan kaynaklanabilecek çevre, iş sağlığı ve güvenliği etkilerini değerlendirir, kontrol altında tutar ve riski en aza indirmek için uygun tedbir ve teknolojileri kullanır ve bu doğrultuda çaba sarf ederiz.

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, iş sağlığı ve güvenlik bilinç düzeylerinin artırılarak bireysel sorumluluklar kazandırılması için eğitim faaliyetleri düzenler; iş güvenliğini artırmak için insanların davranışlarını kalıcı olarak değiştirmeye gayret ederiz.

Sürdürülebilir bir çevre için atıkların en az seviyeye indirilmesini sağlar, geri dönüşümü destekler, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı temin ederiz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları açısından örnek bir şirket haline gelmeyi amaçlar ve bu doğrultuda göstereceğimiz performansı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.