Protection of Personal Data

As TURK İlaç and Serum Sanayi, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. As TURK İlaç and Serum Sanayi, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlaması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

As TURK İlaç and Serum Sanayi, tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için kurum politikalarımızı, aydınlatma metinlerimizi ve bilgilendirmelerimizi inceleyebilirsiniz.