Genel Kurul

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi İçin Tıklayınız

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirunu İçin Tıklayınız

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti İçin Tıklayınız

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız

Vekaletname Örneği İçin Tıklayınız