PPD Tüberkülin

PPD TÜBERKÜLİN

İnsanlarda tüberküloz (verem) enfeksiyonunun tanısında kullanılan test solüsyonudur.

Etkin Madde: Saflaştırılmış protein türevi tüberkülin

Pozoloji: 0,1 ml deri içine (ID) uygulanır.

Ticari Takdim Şekli: Karton kutuda, 1 ml Tip I cam ampul ve 1 ml ve 2 ml Tip I cam (flakon) şişe içerisinde sunulmaktadır.