Kalite Politikamız

Firmamız;

EFQM Mükemmellik Modeli yaklaşımı doğrultusunda; kalitenin sürekliliğini sağlamayı ilke edinerek hedeflerini ortaya koyar ve sürekli gözden geçirerek iyileştirir. Bu hedefe ulaşılmasını bir yönetim sorumluluğu olarak kabul eder, tüm çalışanlarının ve tedarikçilerinin sisteme katılımını sağlar,

Bilimsel araştırma ile endüstriyel gelişmenin gerekliliğine inanarak, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve sunulması ile ilgili Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri, GMP ve uluslararası kılavuzlar, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemleri’ne sürekli olarak uygunluğu esas alır,

Gerçekleştirilen tüm prosesler yazılı prosedürlere uygun olarak yürütülür ve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınarak dokümante edilir.

Tüm kalite güvence ekibimiz; validasyon, temiz oda kontrol, ekipman kalifikasyonları, doküman yönetimi, sapma yönetimi, değişiklik kontrol süreçleri, düzeltici-önleyici faaliyetler, iç denetim ve müşteri şikayetleri takibi konularında uzman konumdadır,

Kalite Güvence sisteminin birer parçası olan Kalite Kontrol ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları, cGLP standartlarına uygun olarak; son teknoloji ekipman ve donanımlarla, başlangıç malzemelerinden bitmiş ürüne kadar olan tüm süreçlerde doğru, kesin ve güvenilir sonuçlarla hizmet verir,

Kalite Politikamızın tüm çalışanlara benimsetilmesi ve Kalite Sistemiyle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitimler yapar,

Müşteri memnuniyeti prensibi ile iç ve dış piyasada müşterilerin beklentilerini doğru anlamakla, bu beklentileri aşmak için mümkün olan en yüksek çabayı sarfederek kendilerini değerli hissetmelerini,

Kalite Politikası olarak benimsemiştir.

“Güveninize saygı duyar..”