Tanı Amaçlı Ürünler

PPD TÜBERKÜLİN

Etken Madde: Tüberkülin saflaştırılmış protein türevi
Form: Enjeksiyonluk çözelti
Ticari Takdim Şekli: 1 ml veya 2 ml cam flakonlarda
Menşei: Bulgaristan